Terms and conditions


Produkter og tjenester udbydes af:

Louise Lyshøj, Louiogbearnaisen
CVR-nr: 34996105
Kontakt: kontakt@louiselyshoej.dk


1. Priser
Alle priser er angivet inklusiv moms medmindre andet er angivet på salgsside. Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Du kan betale med VISA, American Express og Mastercard. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

2. Leveringsbetingelser
Du modtager straks efter købet en kvittering på e-mail til den opgivne email-adresse. Modtager du den ikke straks, så tjek dit spamfilter.
Digitale produkter leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til et lukket forum. Det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet. Emailadressen kan altid ændres enten ved at emaile til kontakt@louiselyshoej.dk eller rette den selv under “din profil”.
Ved registrering og køb skal du opgive dine profiloplysninger. Du er forpligtet til opgive rigtige oplysninger, og selv vedligeholde disse oplysninger i din profil ved evt. nyt navn, ny mailadresse eller nyt kreditkort ved valg af abonnementsordning m.m.
Alt kommunikation fra Louise Lyshøj vil foregå på mail, og vi kan ikke drages til ansvar for oplysninger, du ikke har modtaget på mail, hvis afsendelse kan dokumenteres fra Louise Lyshøjs side

3. Copyright/Ophavsret
Louise Lyshøj har ophavsretten til alt materiale og det er derfor ikke tilladt at videregive, kopiere, redigere eller misbruge tekster, opskrifter, billeder eller anden form for indhold. Brud på dette vil blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret.

Den købte adgang er personlig, og du er ansvarlig for at dette ikke misbruges. Det er derfor ikke tilladt, at give andre adgang til dit kursus gennem dit login, eller at vise eller demonstrere dit personlige kursus og/eller materiale. Herunder heller ikke i firma eller stuieregi, hvilket menes deles med medarbejdere i virksomheden eller på uddannelsesinstitution. Ønsker du et virksomheds-login skal du kontakte Louise Lyshøj.

Misbruges dette, vil du personligt blive opkrævet for alt, som du har givet adgang til, eller har videregivet, og for hver person der er kommet i besiddelse af dette. Derudover vil dette blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret.
Din licens til det købte kursus ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Louise Lyshøj til enhver tid. Ved ophør af din licens skal du destruere alt downloadet materiale i din besiddelse enten i elektronisk eller i trykt format.

4. Abonnementsbetingelser ved valg af ratebetaling
En ratebetaling vil foregå automatisk hver måned, i de antal måneder der er valgt, og vil automatisk blive annulleret efter betalingerne er gennemført. Vælges der ratebetaling, som betalingsmetode for adgang til kursus, er køber forpligtet til at betale alle skyldige beløb i de måneder der er valgt. Ved misligholdelse tillægges rykkergebyr på 100 kr., og der gives midlertidigt suspendering indtil betaling.
Hvis køber skifter eller annullerer betalingskort undervejs i abonnementsperioden, er køber forpligtet til at indrapportere dette til Louise Lyshøj, så en abonnementsfornyelse kan foretages med nye kortdata.

5. Ansvar
Materialet leveres "som er". Louise Lyshøj giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fralægger herved alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder eller anden overtrædelse af rettigheder.
Materialerne som optræder fra Louise Lyshøj kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografisk fejl. Louise Lyshøj garanterer ikke, at nogen af de materialer i de digitale medier, er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Louise Lyshøj kan foretage ændringer i materialerne til enhver tid uden varsel. Louise Lyshøj har ingen forpligtelse til at opdatere materialerne.

6. Fortrydelse af køb
Køb af kurser, e-bøger og digitale produkter kan ikke fortrydes medmindre andet er nævnt i forbindelse med salg. 

7. Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan du rette dem til kontakt@louiselyshoej.dk

9. Ændringer
Louise Lyshøj kan revidere disse vilkår til enhver tid uden varsel.
Ved at bruge dette websted, accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.