Terms and conditions


Produkter og tjenester udbydes af:

Louise Lyshøj, Louiogbearnaisen
CVR-nr: 34996105
Kontakt: kontakt@louiselyshoej.dk


1. Priser

Priserne er angivet i danske kroner (DKK). Du kan betale med Mobile Pay, VISA, American Express og Mastercard. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Du modtager efter købet en faktura på email til den opgivne email-adresse. Vi har ikke adgang til og gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre.

2. Leveringsbetingelser

Du modtager efter købet en kvittering på e-mail til den opgivne email-adresse. Modtager du ikke en email, så tjek dit spamfilter. Har du stadig ikke modtaget en email, så kontakt kontakt@louiselyshoej.dk.

Digitale produkter leveres straks efter køb via email eller med adgangskode til en lukket side. Det digitale produkt fremsendes til den email, som køber har indtastet i ordre-feltet. Det er vigtigt, du aktiver din konto inden 7 dage.

Ved registrering og køb hos Louiogbearnaisen skal du opgive dine profiloplysninger. Du er forpligtet til opgive rigtige oplysninger, og selv vedligeholde disse oplysninger i din profil ved evt. nyt navn, adressem ny emailadresse eller nyt kreditkort ved valg af abonnementsordning m.m.

Alt kommunikation fra Louiogbearnaisen vil foregå på mail, og Louiogbearnaisen kan ikke drages til ansvar for oplysninger, du ikke har modtaget på mail. Du er selv ansvarlig for, at holde dig opdateret med nuværende emailadresse. Afmelder du dig emails fra Louiogbearnaisen vil vi ikke have mulighed for at kontakte dig vedrørende dit kursus og du er dermed selv ansvarlig for at holde dig opdateret om eventuelle ændringer.

3. Copyright/Ophavsret
Louise Lyshøj har ophavsretten til alt materiale og det er derfor ikke tilladt at videregive, kopiere, redigere eller misbruge tekster, opskrifter, billeder eller anden form for indhold. Brud på dette vil blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret.

Den købte adgang er personlig, og du er ansvarlig for at dette ikke misbruges. Det er derfor ikke tilladt, at give andre adgang til dit kursus gennem dit login, eller at vise eller demonstrere dit personlige kursus og/eller materiale. Herunder heller ikke i firma eller stuieregi, hvilket menes deles med medarbejdere i virksomheden eller på uddannelsesinstitution. Ønsker du et virksomheds-login skal du kontakte Louise Lyshøj.

Misbruges dette, vil du personligt blive opkrævet for alt, som du har givet adgang til, eller har videregivet, og for hver person der er kommet i besiddelse af dette. Derudover vil dette blive retsforfulgt efter dansk lovgivning om ophavsret.
Din licens til det købte kursus ophører automatisk, hvis du overtræder nogen af disse begrænsninger og kan opsiges af Louise Lyshøj til enhver tid. Ved ophør af din licens skal du destruere alt downloadet materiale i din besiddelse enten i elektronisk eller i trykt format.

4. Abonnementsbetingelser ved valg af ratebetaling
En ratebetaling vil foregå automatisk hver måned, i de antal måneder der er valgt, og vil automatisk blive annulleret efter betalingerne er gennemført. Vælges der ratebetaling, som betalingsmetode for adgang til kursus, er køber forpligtet til at betale alle skyldige beløb i de måneder der er valgt. Ved misligholdelse tillægges rykkergebyr på 100 kr., og der gives midlertidigt suspendering indtil betaling.
Hvis køber skifter eller annullerer betalingskort undervejs i abonnementsperioden, er køber forpligtet til at indrapportere dette til Louise Lyshøj, så en abonnementsfornyelse kan foretages med nye kortdata.

5. AnsvarMaterialet  leveres "som er". Louiogbearnaisen giver ingen garantier, udtrykt eller underforstået, og fralægger herved alle andre garantier, herunder uden begrænsning, underforståede garantier eller betingelser for egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder eller anden overtrædelse af rettigheder. 

Materialerne som optræder fra Louiogbearnaisen kan omfatte tekniske, typografiske eller fotografisk fejl. Louiogbearnaisen garanterer ikke, at nogen af de materialer i de digitale medier, er nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Louiogbearnaisen kan foretage ændringer i materialerne til enhver tid uden varsel. Louiogbearnaisen har ingen forpligtelse til at opdatere materialerne efter køb.

5. Adgang

Det er dit ansvar at oprette og gemme dit login til kursusplatformen herunder email og adgangskode. Louiogbearnaisen har ikke adgang til dit login. Du kan altid ændre og opdatere dit login under “din profil” på kursussiden.

Du har ubegrænset adgang til dit køb medmindre andet er nævnt i forbindelse med køb. Ubegrænset adgang og livstidsadgang forståes som minimum 12 måenders adgang til kursusplatform fra købsdato, men mulighed for at downloade materiale ved evt. ophør, så du selvfølgelig stadig har dit kursus og kan se det ubegrænset/på livsstid. Vælger Louiogbearnaisen at ophøre adgangen til kursusplatformen vil du modtage en email min. 3 måneder før ophør med adversering, samt to emails før ophør. Det er dit ansvar vi har din gældende email, da vi eller så ikke har mulighed for at kontakte dig. Ved et ophør vil du få mulighed for at downloade materialet, herunder alle pdf’er og videoer, som dit kursus består af. Så kan du stadig se og bruge kurset ubegrænset/på livsstid. Du vil få en udførlig guide til det i de sendte emails, så du præcis ved, hvordan du gør. Det er købers ansvar at få downloadet materialet før udløb, samt opbevare kususmaterialet efter downloading. Afsnittet omkring copyright/ophavsret og deling er stadig gældende.

6. Fortrydelse af køb
Køb af kurser, e-bøger og digitale produkter kan ikke fortrydes medmindre andet er nævnt i forbindelse med salg. 

7. Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, kan du rette dem til kontakt@louiselyshoej.dk

9. Ændringer
Louise Lyshøj kan revidere disse vilkår til enhver tid uden varsel.
Ved at bruge dette websted, accepterer du at være bundet af den aktuelle version af disse vilkår og betingelser for brug.